To main page

Новые поступления документов в библиотеку за декабрь 2021 года

 

82.3

У11

"У пошуках папараць-кветкі..." = "In Search of the Flower..." : (з народнапаэтычнай спадчыны) / пад агул. рэд. А. І. Лакоткі. - Мінск : Беларуская навука, 2021. - 303 с.

 

Содержание


81.2Беи

Б43

Беларуская мова. Прафісійная лексіка. Прыродазнаўства : вучэбна-метадычны дапаможнік / пад  рэд.: М. Р. Прыгодзіча, У. І. Куліковіча. - Мінск : РІВШ, 2015. - 262 с.

 

Содержание


81.2Беи

Б43

Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі : вучэбна-метадычны дапаможнік / пад рэд. М. Р. Прыгодзіча, У. І. Куліковіча. - Мінск : РІВШ, 2015. - 260 с.

 

Содержание


81.2Беи

Б91

Буракова, М. У. Беларуская мова. Тэхнічная тэрміналогія : вучэбны дапаможнiк / М. У. Буракова. - Мінск : РІВШ, 2016. - 264 с.

 

Содержание


63

К17

Калачова, І. І. Сямейныя традыцыі і этнапедагагічная спадчына беларусаў / І. І. Калачова. - Мінск : РІВШ, 2018. - 122 с.

 

Содержание


63

К27

Карэлічы і Карэліцкі раен : рэгіянальныя асаблівасці развіцця Х-ХХ стст. / уклад. А. Б. Доўнар. - Мінск : Беларуская навука, 2021. - 316 с. : іл. - (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).

 

Содержание


81.2Беи

К90

Куліковіч, У. І. Практыкум па беларускай арфаграфіі для рэдактараў : вучэбна-метадычны дапаможнік / У. І. Куліковіч. - Мінск : РІВШ, 2021. - 292 с. 

 

Содержание


81.2Беи

Л34

Леванцэвіч, Л. В. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : вучэбны дапаможнiк / Л. В. Леванцэвіч. - Мінск : РІВШ, 2020. - 192 с.

   

Содержание


83.3

Л52

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV-XVII стст.) / уклад. В. А. Чамярыцкі. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 479 с. - (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі). 

 

Содержание


81.2Беи

М30

Маршэўская, В. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для юрыстаў і эканамістаў : вучэбны дапаможнiк / В. В. Маршэўская, А. С. Садоўская. - Мінск : РІВШ, 2020. - 232 с.

 

Содержание


81.2Беи

Л99

Ляшчынская, В. А. Ідыяматыка беларускай мовы ў лінгвакультуралагічным асвятленні : вучэбна-метадычны дапаможнік / В. А. Ляшчынская. - Мінск : РІВШ, 2019. - 250 с. 

 

Содержание


81.2Беи

Л99

Ляшчынская, В. А. Стылістычнае рэдагаванне і карэктура : вучэбны дапаможнiк / В. А. Ляшчынская. - Мінск : РІВШ, 2017. - 334 с.

 

Содержание


81.2Беи

М30

Маршэўская, В. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка для матэматыкаў і фізікаў : вучэбна-метадычны дапаможнік / В. В. Маршэўская. - Мінск : РІВШ, 2019. - 228 с.

 

Содержание


71

У47

Уладыкоўская, Л. М. Духоўнасць грамадства і глабалізацыя: як трансфармуецца беларуская нацыянальная культура? / Л. М. Уладыкоўская. - Мінск : РИВШ, 2017. - 288 с. 

 

Содержание


81.2Рус

Б43

Белый, В. В. Русский язык как иностранный. Продвинутый уровень. Гуманитарный профиль : учебное пособие / В. В. Белый. - Минск : РИВШ, 2020. - 128 с.

 

Содержание


87.4

Б48

Берков, В. Ф. Логика и методология диссертационного исследования : учебное пособие [доп. МО РБ] / В. Ф. Берков. - Минск : РИВШ, 2015. - 180 с.

 

Содержание


81.2Рус

Б90

Будько, И. В. Русский язык как иностранный. Развитие навыков устной и письменной речи (с электронным приложением) : учебное пособие / И. В. Будько, Н. В. Кулаженко, Н. В. Сазонова. - Минск : РИВШ, 2021. - 160 с.

 

Содержание


86

В31

Верещагина, А. В. Христианские праздники, обряды и таинства в Беларуси прошлом и настоящем / А. В. Верещагина. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 351 с.

 

Содержание


621.7

Г46

Гибсон, Я. Технологии аддитивного производства / Я. Гибсон, Д. Розен, Б. Стакер ; пер. с англ. под ред. И. В. Шишковского. - Москва : Техносфера, 2020. - 648 с.

 

Содержание


81.2Рус

Г62

Голуб, И. А. Русский язык как иностранный (продвинутый уровень). Практикум : учебное пособие / И. А. Голуб, Л. В. Прокофьева, Д. С. Томчик. - Минск : РИВШ, 2017. - 208 с.

 

Содержание


64

Г95

Гурко, А. В. Этнические традиции национальной кухни Беларуси / А. В. Гурко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич. - Минск : Беларуская навука, 2019. - 254 с. - (Мир глазами этнолога).

 

Содержание


81

З-17

Зайцева, И. П. Основы научно-исследовательской деятельности (языкознание) : учебное пособие / И. П. Зайцева. - Минск : РИВШ, 2021. - 198 с.

 

Содержание


81.2Рус

К17

Калашникова, А. Ф. Русский язык как иностранный. Развиваем навыки профессионального общения : учебное пособие / А. Ф. Калашникова. - Минск : РИВШ, 2020. - 200 с. : ил. 

 

Содержание


60.5

К17

Калачёва, И. И.Теория коммуникативистики = Theory of Contemporary Communication studies : учебное пособие / И. И. Калачёва, М. А. Гулюк. - Минск : РИВШ, 2021. - 384 с. : ил.

 

Содержание

1  2

 

архив

 

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.